Skip to content


Kruisheer (1971)

Jacobus Gerardus Kruisheer: De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. Avec résumé français. Mit Zusammenfassung in deutscher Sprache. Bde. 1-2 (Hollandse Studiën. 2), ’s-Gravenhage-Haarlem 1971.