Skip to content


Burgers (1995)

Johannes Willem Jozef Burgers: De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw, Bd. 3 (Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de middeleeuwen. 1), Leuven 1995.