Skip to content


Hødnebø (1960)

Finn Hødnebø: Corpus codicum Norvegicorum medii aevi. Band II: Norske diplomer til og med år 1300, Oslo 1960.